SZIKKTI Labor Kft. je jediné akreditované kalibračné laboratórium v ​​Maďarsku na kalibráciu rotačných viskozimetrov.

SZIKKTI Labor Kft., spĺňa požiadavky normy MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 a je registrovaná v kategórii KALIBRAČNÉ LABORATÓRIUM pod registračným číslom NAH-2-0224/2019.

Zariadenia sú hodnotené pomocou binárneho rozhodovacieho pravidla.

Naše certifikáty:

Szikktilabor

Dokument o akreditácii kalibračného laboratória

 

Szikktilabor

BROOKFIELD Dr. Imre Pósa